2022/09/28 | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | 09:39

حذف ارز 4200 تومانی ؛ راهکارها و تبعات