2023/09/28 | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | 14:17

حذف ارز 4200 تومانی ؛ راهکارها و تبعات