2023/09/26 | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | 16:48

مجلس برای جبران کسری بودجه در دولت سیزدهم چه راهکارهایی دارد ؟