2022/09/27 | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | 05:44

مجلس برای جبران کسری بودجه در دولت سیزدهم چه راهکارهایی دارد ؟