2022/09/27 | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | 04:49

عده ای دارایی های کشور و ثروت مردم را خوردند،بردند و متوجه نشدیم