2022/10/02 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | 02:49

پاسخ ایران به علی اف و وزیر خارجه عربستان