2022/10/02 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | 01:47

طرح ساماندهی صنعت خودرو ابهام دارد