2022/10/02 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | 02:11

گفت و گوهای ایران و عربستان ادامه دارد