2022/09/28 | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | 09:51

بنا داریم به هیاهوهای هسته ای پایان دهیم