2021/10/23 | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | 14:05

گفت و گوهای ایران و عربستان ادامه دارد