رییس دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی در گفتگو با خبرنگار روزگار پرس ضمن تکذیب برخی شایعات نسبت به نامناسب بودن وضعیت جسمانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی، اظهار داشت: حضرت آیت الله مکارم شیرازی در صحت و سلامت هستند و شایعاتی مبنی بر بستری ایشان در بیمارستان صحت ندارد.