2024/07/22 | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | 17:35
اخبار ویژه
تبلیغات

رئیس کل سازمان برنامه و بودجه کشور:

بخش عمده ای از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است|باقی مانده مطالبات در اولین فرصت پرداخت می شود

بخش عمده ای از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است|باقی مانده مطالبات در اولین فرصت پرداخت می شود

رئیس کل سازمان برنامه و بودجه درباره موضوع حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری و همچنین مطالبات گندمکاران توضیحاتی را ارائه کرد. روزگارپرس به نقل از  تایماز نیوز| داوود منظور، درباره موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوسال جاری با توجه به عدم کاهش تورم وفشارهای اقتصادی به مردم بیان کرد: […]

رئیس کل سازمان برنامه و بودجه درباره موضوع حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری و همچنین مطالبات گندمکاران توضیحاتی را ارائه کرد.

روزگارپرس به نقل از  تایماز نیوز| داوود منظور، درباره موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوسال جاری با توجه به عدم کاهش تورم وفشارهای اقتصادی به مردم بیان کرد: افزایش حقوق جدید در نیمه دوم سال نداریم. افزایش حقوق ها یک بار در سال لحاظ می شود و افزایش حقوق سال جاری ابتدای سال مدنظر قرار گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه درباره پرداخت مطالبات گندمکاران بیان کرد: بخش عمده ای از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مختصر مطالباتی باقی مانده که در حال تامین منابع آنها هستیم. از این رو این مطالبات در اولین فرصت پرداخت خواهد شد.