سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تهیه و تدارک بیش از ۲۴ هزار لیتر سم در ایلام خبر داد.

سیامک بیگی گفت: با توجه به شیوع بیماری های برگی گندم و همچنین سایر آفات در مزارع گندم و جو، بیش ۲۴ هزار لیتر سم در استان ایلام توزیع شده است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به بارندگی ها موثر سال زراعی اخیر و مساعد بودن شرایط محیطی جهت شیوع بیماریهای برگی و آفلات در مزارع غلات و خسارات ۳۰ تا ۹۰ درصدی این عوامل بر محصول درصورت عدم کنترل بموقع آنها تهیه و تدارک سموم مورد نیاز کشاورزان امری ضروری می باشد..
سیامک بیگی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد:
به منظور کنترل آفات، علف‌های هرز و بیماریهای غلات در اسفندماه سال ۱۴۰۱ نیز مقدار ۹ هزار و ۷۵۰ لیتر انواع سموم کشاورزی بین کشاورزان استان توزیع شده است.
بیگی اظهار داشت: سموم تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دارای استاندارد‌های لازم برای رشد کنترل آفات و بیماری های گیاهی بوده واز نظر قیمت نیز حداقل ۲۰ درصد کمتر از قیمت سایر سموم مشابه در بازار می باشند.
سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: با توجه به ظرفیت های موجود، این شرکت توان تأمین و توزیع بخش قابل توجهی از سموم کشاورزی مورد نیاز کشاورزان استان را دارد.