مرکز پیشگیری، غربالگری و تشخیص زودرس سرطان پستان جهاددانشگاهی ایلام با همکاری پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی راه‌اندازی می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی ایلام، عبدالرضا محمدی سرپرست معاونت پژوهش جهاد دانشگاهی ایلام گفت: با صدور مجوز از دانشگاه علوم پزشکی ایلام، نخستین مرکز پیشگیری و درمان سرطان پستان جهاد دانشگاهی ایلام با همکاری پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه مجوز راه‌اندازی و موافقت اصولی این مرکز از سوی جهاد دانشگاهی ایلام  اخذ شده است، گفت: بزودی این مرکز با پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی و با بهترین برندها و بهترین قدرت تشخیص در شهر ایلام افتتاح خواهد شد و آماده ارائه خدمت به مردم استان ایلام خواهد بود.
محمدی خاطر نشان کرد: مرکز پیشگیری، غربالگری و تشخیص زودرس سرطان پستان جهاد دانشگاهی ایلام  در راستای ارتقا سلامت بانوان ایلامی در چارچوب شبکه ملی پیشگیری، کنترل و درمان سرطان با همکاری پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی فعالیت خواهد کرد.