سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان از توزیع ۱۷قلم تجهیزات یگان حفاظت ویژه محیط بانان و مأمورین یگان حفاظت خریداری شده از سازمان مرکزی خبر داد.

“علیرضا محمدی” اظهار داشت: این اقلام شامل: کوله پشتی، لباس فرم و عملیاتی، پلیور، کمربند، کفش و دیگر تجهیزات بوده که میان محیط بانان توزیع شده است.

وی افزود: ۷۸ نفر محیط بان برای حفاظت از مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان مشغول بکار هستند.

“محمدی” تصریح کرد: در استان ایلام چهار منطقه حفاظت شده به مساحت حدود ۱۴۳هزار هکتار توسط محیطبانان حفاظت می شود.