به گزارش روزگار پرس، اگرچه ایران بازی با انگلیس را با نتیجه ۶ بر ۲ واگذار کرد ولی نکته زیبای این بازی هر دو گل زیبای مهدی طارمی به انگلیس بود.

مادر مهدی طارمی چند روز گذشته گفته بود که امیدوارم پسرم به آمریکا و انگلیس گل بزند و آن را تقدیم شهدای شاهچراغ علیه السلام کند که دعایش مستجاب شد و مهدی توانست دو گل زیبا به انگلیس بزند