سعید برهانزهی ریگی جوانی ۳۶ ساله و اهل تسنن بود که در زاهدان، قربانی آتش همین فتنه شد و فرزندانش حالا باید در سوگ پدر بنشینند. «مه‌نور» دختر ۴۰ روزه سعید که هنوز نمی‌داند بابا یعنی چه، تا آخر عمر باید با عکس پدر جای خالی‌اش را پر کند.

عارف، برادر همسر این شهید هم که صبح جمعه قبل از رفتن همراه همسر سعید بوده، می‌گوید: سعید آن روز به محض شنیدن صدای اذان آماده شد که برای اقامه نماز به مسجد برود. در راه برگشت می‌بیند عده‌ای اغتشاش‌گر در منطقه شیرآباد زاهدان دارند اموال عمومی را به آتش می‌کشند و خراب می‌کنند. او به سمت‌ آنها حرکت می‌کند تا هر طور شده اجازه ندهد بیش از این منطقه را ناامن کنند.

نزدیک که می‌شود، یکی از همین اغتشاش‌گرها فریاد می‌زند: به او حمله کنید و بکشیدش! او بسیجی است! بعد از فریاد او شخصی دیگر که اسلحه داشته به سمت سعید شلیک می‌کند و او را به شهادت می‌رساند.