به گزارش روزگار پرس و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون: در این کنفرانس که با سخنرانی علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی و فرشاد حیدری رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و طی ارتباط آنلاین با شبکه شعب کشور برگزار شد، روسای موفق ده شعبه بانک توسعه تعاون مورد تجلیل قرار گرفتند.
بر این اساس پرویز صادقی حسنوند رئیس شعبه مستقل مرکزی، محمد رضا کاظمی دینه رودی رئیس شعبه مرکزی کرج، منصور چابوک رئیس شعبه توحید تهران، مسعود کریمی رئیس شعبه مرکزی نهاوند، عباس آزاد رئیس شعبه بزرگمهر اصفهان، حمید ابری رئیس شعبه سجاد مشهد، ابوالفضل اولادی فرد رئیس شعبه مرکزی گرگان، محمد پور عباس رئیس شعبه شریعتی اهواز، امیر مرتضی رئیس شعبه مهدی شهر سمنان، رضا اسدی رئیس شعبه امیر مازندرانی ساری مورد تشویق قرار گرفتند و کلیپی از صحبت‌های پرویز صادقی حسنوند رئیس شعبه مستقل مرکزی به عنوان نماینده روسای شعب موفق بانک با موضوع عوامل موفقیت شعبه پخش شد.
در این همایش علی صالح‌آبادی رئیس ‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نقش مهم رعایت اخلاق حرفه‌ای و رفتار نیکو با مراجعین در موفقیت روسا و همکاران شعبه اشاره کرد و فرشاد حیدری رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری ایران نیز گزارشی تحلیلی از نظرسنجی صورت پذیرفته در خصوص نقش آموزش‌های حرفه‌ای در ارتقای سطح خدمات شعبه ارائه داد. گفتنی است در این رویداد آنلاین حدود سه هزار نفر از همکاران شبکه بانکی حضور داشتند.