برگزاری سوگواره جهانی دهه آخر صفر در حرم مطهر رضوی