رونمایی از کتاب همکار آزاده سرافراز شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان