رکورد تولید ورق سازه های فولاد در ذوب آهن اصفهان شکسته شد