تمام تحریم های ترامپ ضد برجام

500 هزار دستگاه

ه گزارش روزگار پرس به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۷؛ این مراسم با حضور عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و کاوه حاج علی اکبری مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سازمان نوسازی شهر تهران و دبیر ستاد بازآفرینی پایدار شهر تهران و حامد سلیمی مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه، داود لطفی شهردار منطقه۱۷ و مهدی یوسفی معاون شهرسازی شهرداری منطقه۱۷ از پروژ‌ه های شهری منطقه بازدید و نشست چاره‌اندیشی با بررسی پیشنهادات در جهت تجدیدنظر