آقای دکترعلی محمدسعادتی شهردارقلب طهران به استماع مشکلات تعدادی از شهروندان پرداخت.

به گزارش روزگار پرس به نقل ا ز روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲ تهران ، جلسه ملاقات مردمی در روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۱ با حضور آقای دکتر سعادتی شهردار منطقه ، معاون شهرسازی و مدیر روابط عمومی به صورت غیرحضوری برگزار شد. در این جلسه تعدادی از شهروندان که طی هفته های گذشته توسط واحد ملاقات مردمی ثبت نام شده بودند با موضوع شهرسازی ، بصورت مجازی به طرح مشکلات خود پرداختند. شهردارمنطقه ۱۲ نیز پس از بررسی مشکلات مطروحه، راهکارهای قانونی ارائه و دستورات لازم جهت رفع مشکلات آنها صادرکه به فوریت توسط کارشناس روابط عمومی به مسئولین ذیربط جهت رسیدگی ارجاع گردید.