به گزارش خبرگزاری روزگار پرس؛چند روزی است که دانشجویان دانشگاه شریف نهارها را در حیاط و مقابل سلف می خورند و پس از اتفاقاتی که در سلف این دانشگاه رخ داد، وارد آن نمی شوند.

ظهر امروز عادل فردوسی پور مجری محبوب برنامه ۹۰ و گزارشگر فوتبال که استاد دانشگاه شریف هم هست، در جمع دانشجویان این دانشگاه مقابل سلف حاضر شد و با آنها روی زمین نهار خورد.

عکس| ناهار خوردن عادل فردوسی‌پور روی زمین در دانشگاه شریف

عکس| ناهار خوردن عادل فردوسی‌پور روی زمین در دانشگاه شریف

۲۵۱ ۲۵۱