به گزارش خبرگزاری روزگار پرس؛در شرایطی که دعوتنامه کمیته ملی المپیک برای شش فرد منتخب کمیسیون ورزشکاران ارسال شده است اما خبرهایی از شیطنت بعضی قهرمان های سابق به گوش می رسد که دخالت و قلدری آنها برای برهم زدن بازی را تداعی می کند.

یک سری از قهرمان های سابق که بیرون گود مانده اند و عضو کمیسیون منتخب ورزشکاران نیستند درخواست بازنگری در اسامی را داده اند،آن هم در شرایطی که انتخابات کمیته ملی المپیک نزدیک است و سوال اینجاست که اصلا چرا باید در این مقطع زمانی چنین درخواستی داده شود؟

سال گذشته بود که نفراتی چون بهداد سلیمی،زهرا نعمتی، حمیده عباسعلی، مجتبی عابدینی، محمد باقری معتمد و سجاد گنج زادهبه عنوان نماینده ورزشکاران از سوی کمیسیون معرفی شدند.این نفرات حتی در مجمع اسفند و خرداد هم شرکت کردند و رای دادند،حالا اصلا مشخص نیست که چرا عده ای به دنبال تغییر در آستانه انتخابات هستند و می خواهد به قول معروف زیر میز بزنند.

در راس معترضین نام یکی از پر افتخارهای ایران دیده می شود که بارها بارها نشان داده منافع فردی اش ارجح هست به منافع شخصی! اتفاقاهمین پیشینه است که سایر اعضا را به شک و گمان انداخته که نکند هدف از درخواست برای این بازنگری،انتخاب نفرات جدید برای بهره برداری در انتخابات باشد؟ ۶ رای ورزشکاران در انتخابات،بسیار قابل توجه است و باید این سوال را از معترضین پرسید که چرا درماه های قبل به فکر بازنگری لیست کمیسیون ورزشکاران نبوده اید و حالا که انتخابات نزدیک است می خواهید این لیست را تغییر بدهید؟اجازه بدهید ما افراد ساده لوح،فکرهای دیگری نکنیم و ذهن مان را به این سمت نبریم که دست هایی در پشت پرده هستند که می خواهند قاعده را بهم بزنند و بازی را طوری که خودشان دلشان می خواهد عوض کنند،غافل از اینکه باختن دوست و رفیق تان در این کارزار،به معنای برنده شدن شما نخواهد بود! این موضوعات به شدت نخ نما شده است و توصیه می شود طوری در این راه قدم بردارید که حاشیه دیگری به همه تنش هایی که پس از پایان دوران قهرمانی تان داشتید اضافه نشود.

۲۵۱ ۲۵۱