به گزارش خبرگزاری روزگار پرس، تیرماه ۱۳۵۱، امجدیه میزبان مونیخی‌ها بود؛ بکن‌بائر، گرد مولر و ستاره‌های دیگری که به تهران آمده بودند و خاطرات شگفتی را برای تماشاگران استادیوم آریامهر و امجدیه به یادگار گذاشتند.

بایرن‌مونیخی‌ها به تهران آمده بودند، به دعوت باشگاه پاس و قرار بود دو بازی داشته باشند؛ اولی با تیم ملی و دومی با پاس. دیدار اول که در کمال شگفتی با برتری ۶ بر سه به سود تیم ملی ایران در استادیوم صد هزار نفری به پایان رسیده بود.

اما دیدار بعدی هم با یک غافگیری تاریخی همراه بود؛ گل دقیقه چهارم مهدی مناجاتی! گلی که با فاصله‌ی بیش از ۳۵ متر زده شد و امجدیه را به وجد آورد.

این دیدار با تساوی به پایان رسید اما یادگاری آلمان‌ها همین بود: پاس ۱ – بایرن مونیخ ۱

گلی که امجدیه را به وجد آورد

منبع:فدراسیون تاریخ و آمار

۲۵۱ ۲۵۱