به گزارش خبرگزاری روزگار پرس؛ در روز ۷ تیرماه ۱۴۰۱ اتفاقات زیادی در ورزش دنیا افتاد. مهمترین و پربازدیدترین خبرها را اینجا بخوانید:

کد خبر ۱۶۴۶۰۸۲