خبرنگار عربستانی پیش‌بینی کرد که لیگ قهرمانان آسیا از سال ۲۰۲۳ با سبک و سیاق جدیدی برگزار شود.

به گزارش روزگار پرس ، لیگ قهرمانان آسیا در دو منطقه شرق و غرب به صورت مجزا برگزار می‌شود به طوری که نماینده‌های شرق و غرب تنها در فینال با هم روبه‌رو می شوند تا قهرمان مشخص شود.

خالد الشنیف اعلام کرد که از سال ۲۰۲۳ لیگ قهرمانان تغییر می‌کند به طوری که تیم‌های شرق و غرب از یک چهارم نهایی با هم رودرو خواهند شد و در این حالت ممکن است که دو تیم از یک منطقه و یا یک کشور به فینال راه پیدا کنند.

این خبرنگار عربستانی اعلام کرد که به‌زودی این تغییر مهم اعلام خواهد شد.