هزار هوادار کره ای قرار است در دیدار برابر امارات تیم ملی کشورشان را همراهی کنند.

به گزارش روزگار پرس و به نقل از یونهاپ، تیم ملی فوتبال کره جنوبی پنجشنبه در خانه برابر تیم ملی امارات قرار خواهد گرفت.

بعد از کمرنگ شدن محدودیت های کرونایی در کشور کره جنوبی قرار است در این دیدار ۳۵ هزار هوادار تیم ملی فوتبال کره در ورزشگاه حاضر باشند و تیم ملی فوتبال کشورشان را که در رده دوم قرار دارد حمایت کنند.

کره جنوبی بدون شکست بعد از ایران در رده دوم گروه قرار دارد و دیدار برابر امارات از اهمیت زیادی برای شاگردان پائولو بنتو برخوردار است.