به گزارش روز سه‌شنبه به نقل از فدراسیون کشتی، بر این اساس عکس این قهرمان با اخلاق کشورمان به صورت کاشی در کنار ۹ مدال‌آور دیگر المپیک کشورمان در بالای خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده محل تمرین تیم‌های ملی کشتی حک شد.

تاکنون تصاویر جهان پهلوان غلامرضا تختی، عبدالله موحد، امامعلی حبیبی، رسول خادم، علیرضا دبیر، حسن یزدانی در کشتی آزاد و حمید سوریان، امید نوروزی، قاسم رضایی و محمدرضا گرایی در کشتی فرنگی بعنوان ۱۰ مدال‌آور طلایی المپیک در خانه کشتی شهید صدرزاده به صورت کاشی حک شده است.