دوچرخه‌سواری ایران در ماده تایم تریل انفرادای مسابقات المپیک توکیو، عنوان سی و پنجم را به دست آورد.

امروز (چهارشنبه) مسابقه دوچرخه‌سواری در ماده تایم تریل انفرادی المپیک توکیو با حضور ۳۹ دوچرخه‌سوار از کشورهای مختلف برگزار شد که طی آن «سعید صفرزاده» در جایگاه ۳۵ ایستاد.

در این ماده دوچرخه‌سوار اسلوونی اول شد و دوچرخه‌سوارانی از کشورهای هلند و استرالیا نقره و برنز گرفتند.

پیش از این و در ماده جاده که در مسیری ۲۳۴ کیلومتری برگزار شد، سعید صفرزاده نتوانست به خط پایان برسد. صفرزاده تا کیلومتر ۱۳۰ رکاب زد اما در نهایت به دلیل فاصله زیاد از دسته اصلی بر طبق قانون داوری از ادامه مسابقه بازماند.