مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از نصب و راه‌اندازی مجموعه فیدپمپ شماره۱ واحد۳بخار درراستای رفع موانع‌تولید خبرداد.

به گزارش روزگار پرس به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

حسین سلیمی عنوان کرد:با توجه به بازدیدهای اوایل سال‌جاری از مجموعه تجهیزات پمپهای سالن توربین، مشخص‌گردید که مجموعه فیدپمپ شماره ۱واحد۳ بخار شرایط کارکرد مناسبی نداشته و راندمان‌تولید را دچار اختلال کرده است.لذا کارشناسان پایش‌وضعیت ،ارتعاشات این مجموعه دستگاه را بررسی وواحدنسبت به رفع مشکل از مدار خارج شد.

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود: با خروج واحد ، روندتعمیرات آن آغاز و بخش هیدرولیک کوپلینگ دستگاه دمونتاژ و تعمیرات اساسی شد، که در زمان این عملیات ،اثر نیروی محوری و اندازه خرابی آن بر‌روی یاتاقانهای‌تراست و صدمه آن به کوپلینگها و موتورالکتریکی مشخص شد.

سلیمی در پایان خاطر نشان کرد: پس از نصب تمامی قطعات مجموعه فیدپمپ، تجهیزات مذکور، مورد تست و ارتعاشات آن اندازه‌گیری و باموفقیت به‌بهره‌برداری رسید.

لازم به ذکر است : تمامی مراحل دمونتاژ، مونتاژ، نصب و راه‌اندازی این دستگاه زیر نظر کارشناسان و متخصصان داخلی این نیروگاه انجام شد.