سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پاسخ به خبرنگار گفت: اظهارات منتسب به وزیر خارجه درباره مصوبه مجلس غیردقیق و اشتباه است.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوالی درباره گمانه زنی های پراکنده درخصوص محتوای اظهارات حسین امیرعبداللهیان در نشست بسته با مدیران مسئول رسانه درباره مصوبه هسته ای مجلس به خبرنگار گفت: اظهارات منتسب به ایشان غیردقیق، ناقص و اشتباه می‌باشد.

وی افزود: آقای دکتر امیرعبداللهیان در جلسه ای که حدود ۷۰ نفر از مدیران رسانه ای حضور داشتند، گفتند که مصوبه مجلس لازم الاجراست و اتفاقا انتظار مجلس از دولت جدید، اجرای بی کم و کاست و کلمه به کلمه مصوبه مجلس است. و مجلس بصورت سختگیرانه از دولت انقلابی انتظار اجرای دقیق مصوبه را دارد و افزودند به وزاری خارجه فرانسه و آلمان گفته ام باید منافع و حقوق ملت ایران در هر گونه مذاکره ای تامین شود.