به گزارش روز چهارشنبه ، نشست مجازی وزرای امور خارجه ۶ کشور همسایه افغانستان، در حال برگزاری است. ایران در غرب،پاکستان در جنوب و شرق، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرقی همسایگان افغانستان هستند.

در پی سقوط دولت «محمداشرف غنی » سخنگوی طالبان دیروز اعلام کرد که اعضای کابینه موقت افغانستان را تعیین کرده و ملامحمدحسن آخوند به عنوان رئیس کابینه و سرپرست وزرا انتخاب شده است.