به گزارش روز یکشنبه از اداره کل و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، دومین جلسه «ستاد تامین واکسن کرونای وزارت امور خارجه» به ریاست حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و با حضور معاونان و مدیران کل وزارت امور خارجه برگزار شد.

در این جلسه پس از ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده از سوی وزارت امور خارجه در زمینه تامین واکسن توسط مدیران کل وزارت امور خارجه در حوزه‌های منطقه ای و بررسی آخرین وضعیت واردات واکسن، مقرر شد تمامی سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با تمام ظرفیت نسبت به تامین و ارسال واکسن‌های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند.

در این جلسه همچنین مدیرعامل شرکت دارویی کووبرکت آخرین وضعیت تولید این واکسن داخلی و ظرفیت‌های مهم تولید واکسن در کشورمان را تشریح کرد.