سید رسول موسوی روز یکشنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: امروز صبح از طریق یک پرواز که از تهران به کابل رفت همکاران ما در سفارت که در روزهای سخت در آنجا بودند به کشور بازگشتند.

دستیار وزیر و مدیرکل آسیای غربی وزارت امور خارجه اضافه کرد: همکاران تازه نفسی هم به کابل رفتند تا سفیرمان را یاری دهند و سفارت کشورمان در این روزها همچنان فعال باشد.

کابل