نادیا زکالوند: در دنیای انسان مدرن، وقتی فردی فوت می‌کند، او را با نوعی مراسم و با احترام به خاک می‌سپارند و البته در برخی از فرهنگ‌ها جسد مردگان‌ سوزانده و همیشه یاد و خاطره مردگان در ذهن نگه داشته می‌شود.

اما بررسی‌های جدید محققان از غاری در شهر گرانادای اسپانیا (واقع در منطقه خودمختار آندلس اسپانیا) نشان می‌دهد، انسان‌های اولیه رفتاری بسیارمتفاوت با مردگان خود داشته‌اند.

کشفی عجیب در بررسی غارهای انسان‌های اولیه/ عکس

باستان‌شناسان محقق اسپانیایی بقایای حداقل ۱۲ انسان اولیه را در این غار پیدا کرده‌اند. آنها در بررسی این غار دریافتند، انسان‌های اولیه پس از مرگ انسان‌های دیگر، استخوان‌های آنها را تبدیل به ابزار می‌کردند. البته بدتر از همه، آنها ابتدا مغز استخوان آنها را می‌خوردند و سپس نوک استخوان‌هایشان را تیز کرده و از آنها به صورت ابزار استفاده می‌کردند. همچنین در این غار، یک کاسه تهیه‌شده از جمجمه انسان پیدا شد که با تمیز کردن محتویات جمجمه فرد فوت‌شده، درست شده بود.

کشفی عجیب در بررسی غارهای انسان‌های اولیه/ عکس

درضمن هیچ نشانی از زور و خشونت یا حمله حیوانات پیدا نشده است که این نشان می‌دهد، این استخوان‌ها بخشی از بدن مردگان انسان‌های اولیه بوده است.

منبع:

ladbible