ایرن مهرگان: خیلی‌ها معتقدند دهه هشتادی‌ها نسل متفاوتی محسوب می‌شوند و جسارت و شجاعت‌شان متفاوت از بقیه نسل‌هاست، البته این نظر مخالفانی هم دارد. اما این وسط سوالی هم مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آمار جمعیتی دهه هشتادی‌ها چقدر است.

دکتر شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس و عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درباره آمار جمعیتی دهه هشتادی‌ها می‌گوید: دهه هشتادی‌ها ۱۲ میلیون نفر هستند و دهه ۷۰ و دهه نودی‌ها هم به ترتیب ، ۱۲ و ۱۴ میلیون نفر از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

۴۷۴۷