به گزارش روزگار پرس، کمال حسین‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بحث عدالت در توزیع منابعِ این حوزه را به طور کلی فراموش کرده است. مراکز برخوردار هر روز برخوردارتر می‌شوند و فاصله آنها با مراکز کم برخوردار هر روز بیشتر می شود.»

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس ادامه داد: «مسئولان این وزارت خانه نسبت به تذکرات و پیگیری‌های دلسوزان هم بی‌توجه هستند. سرانه‌های بهداشتی و درمانی در بسیاری از شهرستان‌های محروم و مرزی بسیار پایین است و برای بهبود این وضعیت نابسامان اقدامی نمی‌شود و درب بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. مردم مخصوصا در شهرستان‌های محروم و مرزی برای پیگیری کوچک‌ترین مشکلات خود در حوزه بهداشت و درمان مجبور می‌شوند به شهرستان‌های دیگر یا مراکز استان یا تهران مراجعه کنند.»

حسین‌پور یادآور شد: «البته از حق نگذریم در بحث واکسیناسیون و مقابله با ویروس کرونا، وزارت بهداشت عملکرد مناسبی داشته و ما از این بابت از مسئولان آن وزارتخانه متشکریم اما نباید توجه به یک بخش ما را از رسیدگی به بخش‌های دیگر غافل کند. در بحث تجهیز و تأسیس مراکز درمانی و رسیدگی به مناطق محروم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نمره خوبی نمی‌گیرد. من نمی‌دانم آستانه تحریک اراده مسئولان وزارت بهداشت در حوزه فوق الذکر کجاست.»

این نماینده مجلس گفت: «مردم و بسیاری از نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی از این وضعیت ناراضی هستند و گلایه دارند. از وعدههای متعددی که داده می‌شود و بر زمین می‌ماند و از بروکراسی‌های هزارتوی اداری که نمی‌گذارد کار قدمی به جلو برود. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی باید به این وضعیت نامطلوب مخصوصا در شهرستان‌های محروم و مرزی رسیدگی کند.»

۲۳۳۲۳۳