مهدی معتق به روزگار پرس افزود:عمدتا خیلی از اینها در مناطق کشاورزی هستند و کم کم به مناطق شهری می‌رسند.

او ادامه داد: عمده فرونشست‌های ما در ایران در فلات مرکزی اتفاق می افتد که دچار کمبود منابع آب است. آن جاها، مجوزهای برداشت آب از چاه داده شده است و در نتیجه حدود ۱۷هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع در دشت مرکزی ایران تحت تاثیر فرونشست است.جاهایی مانند همدان، قزوین، یزد، رفسنجان، یزد، کرج، تهران ،فارس و اصفهان و ….در معرض فرونشست هستند.

جزئیات بیشتر این گفت‌وگو را اینجا بخوانید.

۴۷۴۷