به گزارش روزگار پرس، علائم ترنس بودن ممکن است از زمان کودکی مشهود باشند؛ برخی از این علائم به شرح زیر است:

· کودک تمایل دارد با افراد غیر همجنس خودش بازی کند.

· او دوست دارد لباس‌هایی مغایر با جنسیت خود را بپوشد.

· از لحاظ فکری و شخصیتی با جنسیت و همجنسان خود متفاوت است.

· او از تغییرات جسمی دوران بلوغ خود که باعث بیشتر نمایان شدن جنسیتش می شوند، حس خوبی ندارد.

۴۷۴۷