به گزارش روزگار پرس، امید قبادی بیان کرد: «دو نوع پیوند عضو در دنیا وجود دارد. اولی DBD است، یا اهدا از مرگ مغزی، دومین روش پیوند عضو DCD است، یعنی اهدا بعد از مرگ قلبی. بنابراین وقتی از هر ۱۰۰ نفر، ۹۹ نفر با مرگ قلبی می‌میرند می‌توانند عضو خود را اهدا کنند، اسپانیا این روش را دایر کرد، الان از ۷۹ کشوری که اهدا دارند، ۲۹ کشور امکان اهدا از مرگ قلبی هم دارند.»

او ادامه داد: «اما باید گفت کیفیت اعضای مرگ قلبی از افراد مرگ مغزی به میزان قابل توجه پایین‌تر است، دوم این‌که ایجاد تکنولوژی استفاده از مرگ قلبی بسیار هزینه‌بر است، سوم اینکه اگر هزینه‌ای که قرار است برای اهدای DCD انجام دهیم تا عضو بی‌کیفیت به ما بدهد، همین هزینه را برای نهادینه کردن فرهنگ مرگ مغزی مساوی با مرگ انجام دهیم، هیچ کس در لیست انتظار دریافت عضو باقی نمی‌ماند. بهتر است این هزینه را برای فرهنگ‌سازی کنیم، اما آرزوی بزرگ ما این است که مانند دیگر کشورهای جهان به جایی برسیم که آمار مرگ مغزی ناشی از تصادفات به صفر برسد، آن‌وقت سراغ اهدا از مرگ قلبی خواهیم رفت.»

متن کامل این گفت‌وگو را اینجا بخوانید.

۲۳۳۲۳۳