او در گفت‌وگو با روزگار پرس ادامه می‌دهد: درحال حاضر و در آینده نزدیک دسترسی به واکسن‌های مناسب برای زیرسویه BA۵ نداریم.

یونسیان می‌گوید: افرادی که از واکسن‌ها با نوع ویروس کشته شده استفاده کرده‌اند برای دز یادآور (سوم یا چهارم) از واکسن‌هایی مانند آسترازنیکا و اسپوتنیک. یا از واکسن با پروتئین ویروسی مانند پاستور (پاستوکووک) و اسپایکوژن استفاده کنند.

جرئیات بیشتر این مطلب را اینجا بخوانید.

۴۷۴۷