به گزارش روزگار پرس ، مهدیان با اشاره به نحوه سررسید این اسناد گفت: در صورت پرداخت بدهی اسناد نکول شده ای که سررسیدشان تا پایان سال ۹۸ بوده اعم از اینکه عملیات حقوقی و اجرایی آن انجام شده یا نشده باشد ، به صورت نقد و یکجا (شامل اصل اسناد و خسارت تاخیر در تادیه ) تا مورخ ۹۹/۱۲/۱۵ مشمول بخشودگی خسارت تاخیر تادیه تا میزان ۷۰ درصد می شود.

معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه ۵ با اشاره به جنبه های دیگر اعمال بخشودگی افزود: در صورتی که مجموع اصل اسناد مذکور تا مبلغ ۲ میلیارد ریال باشد شامل بخشودگی ۷۰ درصد خسارت تاخیر در تادیه و به ازای هر دو میلیارد ریال افزایش اصل اسناد مذکور معادل ۵ درصد از میزان بخشودگی کسر می گردند .

وی خاطر نشان کرد: به این ترتیب در صورتی که مجموع اصل اسناد نکول شده بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان باشد مشمول ۶۵ درصد بخشودگی تاخیر تادیه می شود.

مهدیان با اشاره به نوع اسناد مورد نظر گفت: حداقل میزان بخشودگی خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده ۴۰ درصد می باشد و در صورت پرداخت غیر نقد شامل اسناد بدهی و خسارت تاخیر تادیه مشمول ۵۰ درصد تسهیلات مذکور می گردند.

وی از مودیان خواست از فرصت طلایی و قانونی ایجاد شده استفاده نموده و با مراجعه به اداره درآمد شهرداری منطقه ۵ از این تسهیلات بهره مند گردند.