به گزارش روزگار پرس به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، غلامحسین ادب معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه۲۲ در این باره گفت: طرح ارتقاء احساس امنیت حضور زنان و خانواده در شهر با بررسی و تحلیل قابلیت ها و مشکلات حضور زنان و خانواده ها، از دیدگاه آنان، به ارایه راهکارهای طراحی شهری و اجتماعی جهت افزایش حضور و نیز کیفیت زندگی زنان در عرصه های شهری می پردازد.
او افزود: در حال حاضر ۷ جلسه هماهنگی طرح ارتقاء احساس امنیت حضور زنان و خانواده در شهر با حضور شهرداران نواحی ، روسای خدمات شهری، عمران، شهرسازی، اجتماعی، کارشناس ۱۳۷ و نیروی انتظامی در منطقه برگزار شده است.
ادب خاطر نشان کرد: مقرر شد آموزش های بعدی در سرای محلات ۱۲ گانه توسط تسهیلگر طرح به اتفاق فعالان اجتماعی، سمن ها، شورایاری ها و مدیران محلات صورت گیرد و حساس سازی مردم و شهروندان نسبت به این اتفاق و مشارکت آنها در رفع نواقص و معایب این اماکن و فضاها شکل گیرد.
معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه۲۲ تصریح کرد: مکاتبه با شهرداران ناحیه جهت ارسال اولیه نقاط ناامن موجود و احصاء شده جهت ارسال به اداره GIS منطقه و جانمایی نقاط در نقشه، ارائه لیست تجمیعی فضاهای ناامن به GIS جهت جانمایی نقشه کامل و تشکیل ۴ جلسه فوکوس گروپ(جلسات گروهی متمرکز) در محلات شریف، آبشار ، زیبادشت و دریاچه و تداوم این جلسات در محلات دیگر از جمله اقداماتی است که صورت گرفته است.
ادب نهادهای مشارکت کننده در اجرای طرح ارتقاء احساس امنیت حضور زنان و خانواده را این طور عنوان کرد: شهردار منطقه به عنوان رئیس شورای اجرایی، معاون امور اجتماعی و فرهنگی به عنوان دبیر کارگروه، معاونت شهرسازی و معماری، معاونت خدمات شهری و محیط زیست، معاونت حمل و نقل و ترافیک، معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها، معاونت مالی و اقتصاد شهری، نمایندگان و معتمدان محله، سازمان های مردم نهاد فعال در منطقه هستند.
به گفته ادب این طرح شامل ۴ مرحله است که مرحله اول در برگیرنده مطالعه، بررسی و شناسایی فضاهای بی دفاع شهری از طریق دفتر مطالعات معاونت اجتماعی و فرهنگی ، شهرداران نواحی و سازمان فن آوری ارتباطات و اطلاعات مرحله دوم شامل: استخراج و جایابی نقاط بی دفاع شهری در نقشه از طریق تهیه نقشه الکترونیکی از منطقه، استفاده از ظرفیت های محلی جهت شناسایی و درج نقاط بی دفاع در نقشه مرحله سوم در برگیرنده اجرای طرح از طریق بازدید از فضاهای بی دفاع شهری و انجام اقدامات عملیاتی جهت رفع آن و انجام هماهنگی های فراسازمانی با نهادهای مرتبط جهت رفع فضاهای بی دفاع شناسایی شده و مرحله چهارم نظارت و ارزیابی است.
معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه۲۲ ادامه داد: طرح ارتقاء احساس امنیت حضور زنان و خانواده در شهر از طریق شناسایی و بهسازی نقاط بی دفاع شهری با هدف مناسب سازی فضاهای شهری برای گروه های آسیب پذیر هم چون زنان و کودکان، دستیابی به الگوی مشخص در ارتقای امنیت زنان در فضاهای شهری و حضور فعال تر آنان در سطح شهر و ارتقای سطح رضایت شهروندان و زیست پذیری شهر در منطقه برگزار می شود.
او در پایان گفت: این طرح از آذر ماه امسال آغاز شده و تا نیمه ی اسفند ۱۳۹۹ ادامه دارد.