خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان می‌توانند بدون ضامن از بانک دی تسهیلات دریافت کنند.

روزگار پرس سقف پرداخت این تسهیلات حداکثر یک میلیارد ریال خواهد بود.
خانواده شهدا، جانبازان و ایثاگران می‌توانند با ارائه معرفی‌نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران و ارائه حکم کارگزینی، فیش حقوقی و نامه کسر از حقوق، تسهیلات بدون ضامن تا سقف یک میلیارد ریال دریافت کنند.
میزان پرداخت تسهیلات متناسب با رتبه اعتباری مشتریان خواهد بود و خانواده‌های شهدا و ایثارگرانی که حقوق خود را از بانک دی دریافت می‌کنند و دارای رتبه اعتباری A و B باشند، تا سقف یک میلیارد ریال مشمول دریافت این تسهیلات خواهند بود. آن گروه از خانواده شهدا و ایثارگر هم که حقوق خود را از بانک دی دریافت نمی‌کنند و رتبه اعتباری آنان C است، می‌توانند تا ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات بدون معرفی ضامن دریافت کنند.
تسهیلات اشاره‌شده از نوع مرابحه بوده و در قالب کارت اعتباری پرداخت می‌شود.