بانک ملی ایران با آگاهی از اهمیت مدیریت سبز و نیز اشراف بر محدودیت منابع انرژی و نقش کلیدی خود در صیانت از این منابع، همسو با سیاست های کلان کشور در راستای توسعه پایدار، افزایش بهره وری، مصرف بهینه منابع و کاهش آلودگی های زیست محیطی را سرلوحه خود داده است.

به گزارش روزگار پرس به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک ضمن تأمین منافع ذینفعان خود و صیانت از سرمایه های ملی، حفظ سلامت و ایمنی کارکنان و مشتریان را به عنوان الگو دانسته و خود را متعهد به اجرای استانداردهای ISO 14001،ISO 45001 و ISO 50001می داند.

برنامه ریزی راهبردی برای تحقق اهداف سیستم مدیریت یکپارچه، بهینه سازی زیرساخت های بانک جهت دستیابی به اهداف مدیریت انرژی، رعایت اصول ساختمان های سبز و به کارگیری تجهیزات با بهره وری بالای مصرف انرژی با هدف کاهش هزینه ها و مصرف انرژی، استفاده از توان علمی متخصصان کشور و توانمندی بخش خصوصی جهت هدایت فعالیت های پژوهشی در بخش مدیریت سبز و اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان، اصلاح الگوی مصرف انرژی و پایبندی به موضوعات محیط زیستی و اصول ایمنی از طریق آگاهی بخشی کارکنان از جمله سیاست های پیش رو در مدیریت یکپارچه بانک ملی ایران برای بهبود مستمر عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی، محیط زیست و مصرف انرژی است.

گفتنی است، در همین راستا خط مشی جدید مدیریت یکپارچه بانک ملی ایران از سوی دکتر محمدرضا فرزین مدیرعامل این بانک به واحدها ابلاغ شده است.