آیین تودیع مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما و مشاور حقوقی بیمه آرمان با حضور مدیر عامل برگزار شد.
به گزارش روزگار پرس و به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان: جلسه تودیع مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما و مشاور حقوقی مدیرعامل با حضور دکتر مجید قلی پور مدیر عامل، جناب آقای عسگر معزی معاون فنی، جناب آقای هاشمی معاون مالی و سرمایه گذاری و جناب آقای دکتر صالح فکر مشاور مدیر عامل و جمعی از مدیران امروز (چهارشنبه ۲۹ دی ماه) برگزار شد.
در این جلسه دکتر مجید قلی پور، از حسن انجام وظیفه توسط مازیار شفیعی مدیر سابق بیمه های باربری و افشین رزاقی مشاور سابق امور حقوقی تقدیر و تشکر کرد و در ادامه برای آقای عسگر معزی، معاون فنی که با حفظ سمت، مدیر حقوقی و امور قراردادها منصوب گردیده، آرزوی موفقیت کرد.