به گزارش روزگار پرس به نقل از روابط عمومی بیمه میهن؛ رسول آریان پور مدیرعامل این شرکت در جریان این بازدید، ضمن خوش آمدگویی به دکتر کریمی و ابراز خرسندی از حضورگرم ایشان و هیأت همراه در بیمه میهن، گزارشی از وضعیت این شرکت، فعالیت ها و برنامه های پیش روی آن ارائه و از رویکرد ارزشمند دبیرکل سندیکا در همراهی و همدلی با مجموعه میهن و صنعت بیمه و توجه به مسائل این صنعت قدردانی کرد.

ابراهیم حمیدی رئیس هیئت مدیره بیمه میهن نیز با ابراز خرسندی از حضور دکتر کریمی در بیمه میهن، اقدامات ایشان را در تعامل و ارتباط با نهادها و دستگاهای حاکمیتی و پیگیری مطالبات صنعت بیمه از جمله معافیت مالیاتی را بسیار ارزشمند و سازنده دانست و گفت: حضور دکتر کریمی در رأس سندیکای بیمه گران فصل نوینی را در این نهاد صنفی و تأثیرگذار گشوده است و این اقدامات در صنعت بیمه ماندگار و موجب تقویت همکاری های دوجانبه و نوید بخش آینده ای درخشان برای صنعت بیمه است.

دکتر سید محمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران نیز ضمن تبریک انتصاب رسول آریان پور به عنوان مدیرعامل و آرزوی توفیق برای تیم مدیریتی جدید در بیمه میهن، ابراز امیدواری که این شرکت با تحولات و رویکردهای جدید، مسیر رشد و شکوفایی را طی نماید و اهداف راهبردی خود و صنعت بیمه را محقق سازد.

دبیرکل سندیکای بیمه گران گفت بحمدالله مدیرعامل و اعضای جدید هیئت مدیره بیمه میهن انباشتی از دانش و تجربه هستند و موفقیت این شرکت در گروه اتحاد و انسجام اعضای هیئت مدیره و مدیران و حمایت از مدیریت ارشد اجرایی است. کریمی گفت امیدوار است بیمه میهن با پشتوانه سهامداران و ظرفیت های خوبی که دارد، بتواند با تدبیر اعضای هیئت مدیره و با نگاه مشترک، گام های ارزنده ای برای پیشبرد امور شرکت بردارد.

وی افزود سندیکای بیمه گران نیز از هرگونه کمکی به بیمه میهن فروگذار نخواهد کرد و با همه توان در خدمت بیمه گران و صنعت بیمه است و از تمام ظرفیت های خود برای بهبود و پیشبرد امور استفاده خواهد کرد.