سومین جلسه شورای فرهنگی پست بانک ایران به ریاست دکتر بهزاد شیری مدیرعامل و رئیس شورای فرهنگی بانک و اعضای شورا ، عصر روزیکشنبه ۱۹ دی ماه برگزار شد.

به گزارش روزگار پرس به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، دکتر شیری در سومین جلسه شورای فرهنگی در بخشی از سخنان خود به نقش و اهمیت فعالیت های فرهنگی پرداخت و گفت:حوزه فعالیت های فرهنگی بسیار گسترده ، ارزشمند و غیرقابل اندازه گیری است و فعالان این حوزه دارای مسئولیت های ویژه و مهمی هستند.

دکتر شیری افزود: امور فرهنگی بایستی به موقع و با قید فوریت و سرعت هرچه تمام انجام شود تا فاصله ها با سایر رقبا کمتر و زمینه توفیق سازمانی در تمامی ابعاد مهیا شود.

دکتر شیری رمز موفقیت و دستاوردهای حاصله بانک را مرهون برنامه محوری و همراهی مجموعه کارکنان با سیاست ها و تقویت روحیه فرهنگ سازمانی اعلام کرد و تاکید کرد:مباحث قابل طرح در جلسات شورای فرهنگی به عنوان مصادیق معروف ، دارای ارزش های ویژه اعتقادی وسازمانی هستند و خوشبختانه مجموعه کارکنان بانک در سال های اخیر به عنوان سرمایه های اصلی و با مشارکت در امور محوله و فرایند برنامه های استراتژیک زمینه ارتقاء تعلق سازمانی و مسئولیت پذیری رافراهم کردند و در نهایت این دستاورد ها موجب بالندگی و شکوفایی در بانک شد .