شرکت بیمه کارآفرین، در راستای اهداف خود و استفاده از توان و ظرفیت های شرکت در جهت ارائه خدمات، پشتیبانی و خدمات پس از فروش به همکاران و شبکه فروش بیمه کارآفرین و شرکت ایران ارقام تفاهم نامه همکاری منعقد نمودند.

به گزارش روزگار پرس به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه کارآفرین، طی مراسمی در روز سه شنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰، با حضور محمد حیدری مدیرعامل، اعضا هیأت عامل، مدیران بیمه کارآفرین و کوروش منتظری مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت ایران ارقام برگزار گردید، تفاهم نامه همکاری بین دو شرکت به امضا رسید.

این تفاهم نامه عبارتست از همکاری های مشترک در حوزه های بیمه ای و ارائه خدمات پشتیبانی در حوزه بیمه ای و بانکی سخت افزاری و نرم افزاری جهت ارائه خدمات می باشد.

در این مراسم، کوروش منتظری، مدیرعامل شرکت ایران ارقام با اشاره به فعالیت های شرکت و ارائه گزارشی از تاریخچه آن خاطر نشان کرد که امید است همکاری با شرکت بیمه کارآفرین بستری مناسبی برای ارتقا ارائه خدمات شرکت ایجاد نماید.

در ادامه این جلسه محمد حیدری مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین، با اشاره به فعالیت های شرکت، بیان نمود؛ امید است: «به موجب این تفاهم نامه باهمکاری شرکت ایران ارقام خدمات ویژه و خاصی به بیمه گذاران خود ارائه خواهیم کرد.»

بر اساس این تفاهم نامه؛ ارائه خدمات در تمامی رشته های بیمه ای اعم از عمر اندوخته دار امید، اشخاص، اموال و مسئولیت از سوی شرکت بیمه کارآفرین و همکاری در زمینه توسعه باشگاه مشتریان و مرکز تماس، در زمینه های استقرار و خرید cash less در جایگاه های مورد نظر شرکت بیمه کارآفرین از جمله محورهای همکاری این تفاهم نامه می باشد.