بانک توسعه تعاون استان بوشهر از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آبان ماه بیش از ۲۶۰۰ فقره تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده

است .

به گزارش روزگار پرس یه نقل از  روابط عمومی بانک توسعه تعاون مدیریت شعب استان بوشهر ؛ شعب این بانک در سراسر استان بوشهر در سال ۱۴۰۰ تاکنون جمعا” ۱۷۹۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب ۲۶۰۰ پرونده به واجدان شرایط پرداخت کرده است .

این گزارش می افزاید ، در بخش صنعت و معدن تسهیلات پرداختی  به فعالان اقتصادی  استان بوشهر بالغ بر به ۵۰۳  میلیارد ریال در قالب ۱۰۹۰ فقره پرونده تسهیلاتی بوده است.

بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای در بخش خدمات و بازرگانی  نیز اقدامات مناسبی انجام داده و میزان تسهیلات  در سرفصل خدمات و بازرگانی  از ابتدای سال تا پایان آبان ماه با تشکیل ۱۲۸۰ پرونده بالغ بر  ۹۲۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است .

بخش مسکن  نیز از تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون بهره مند گردیده و میزان تسهیلات پرداختی به این بخش در مدت مذکور به ۱۳۲  میلیارد ریال رسیده است.

در هشت ماه سال جاری میزان تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون به بخش کشاورزی استان بوشهر نیز به ۲۳۵  میلیارد ریال رسید.

بانک توسعه تعاون به عنوان جوانترین بانک دولتی ایران در سال جاری پرداخت ۴۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات را در استان بوشهر هدف گذاری کرده است.